Your browser does not support JavaScript!

研發處
首頁 > 專利及技術移轉 > 研究成果
研究成果

專利技轉聯絡人:研發處 產學組 李小姐

電話:(03)890-6522

E-mail:chun@gms.ndhu.edu.tw

已獲證之專利列表
序號 標題 專利國別 專利類別 專利公告日
1 中華民國 發明 2018/12/01
2 中華民國 新型 2015/07/01
3 中華民國 發明 2018/09/11
4 中華民國 發明 2018/02/11
5 美國 發明 2018//01/02
6 中華民國 發明 2017/08/21
7 歐盟 發明 2017/08/09
8 中華民國 發明 2017/04/21
9 中華棉國 發明 2017/05/21
10 美國 發明 2017/03/07