Your browser does not support JavaScript!

研發處
首頁 > 專利及技術移轉 > 研究成果
研究成果

專利技轉聯絡人:研發處 學服組 李小姐

電話:(03)890-6515

E-mail:chun@gms.ndhu.edu.tw

已獲證之專利列表
序號 標題 專利國別 專利類別 專利公告日
1 中華民國 發明 2018/02/11
2 美國 發明 2018//01/02
3 中華民國 發明 2017/08/21
4 歐盟 發明 2017/08/09
5 中華民國 發明 2017/04/21
6 中華棉國 發明 2017/05/21
7 美國 發明 2017/03/07
8 中華民國 發明 2016/09/01
9 中華民國 發明 2016/04/11
10 美國 發明 2016/01/05