Your browser does not support JavaScript!

研發處
首頁 > 專利及技術移轉 > 研究成果
研究成果

專利技轉聯絡人:研發處 產學組 李小姐

電話:(03)890-6522

E-mail:chun@gms.ndhu.edu.tw

讓與之專利
序號 標題 專利編號 專利公告日 公告日期
1 I595895 2017/08/21 2021/7/15
已獲證之專利列表
序號 標題 專利國別 專利類別 專利公告日
1 美國 發明 2019/6/11
2 中華民國 發明 2019/02/21
3 印度 發明 2018/2/11
4 中華民國 發明 2018/12/01
5 中華民國 新型 2015/07/01
6 中華民國 發明 2018/09/11
7 中華民國 發明 2018/02/11
8 美國 發明 2018//01/02
9 中華民國 發明 2017/08/21
10 歐盟 發明 2017/08/09